Časovka do vrchu Olbramice (5,732 km)
10. ročník

zařazená jako 2. závod seriálu Olomoucké cyklistické časovky 2020

 Na uspořádání závodu se finančně podílí Statutární město Olomouc

Datum konání:

Středa 13. května 2020

Místo konání:

Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc

49.6034156°N, 17.0618694°E49.6388739°N, 17.2742286°E49.6388739°N, 17.2742286°E

Pořadatel:

SK RELAX Olomouc, z. s.

Adresa pořadatele:

Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané,

e-mail: karel.pikal@seznam.cz, mobil.: +420 606 920 993

Činovníci závodu:

Ředitel závodu:

Karel PIKAL

Technický delegát:

bude delegován

 

Hlavní rozhodčí:

bude delegován

Závodní kancelář:

Náměšť na Hané, ulice Zákostelí, areál KVS Olomouc 49.6388608°N, 17.2744428°E49.6388608°N, 17.2744428°E49.6388608°N, 17.2744428°E49.6388608°N, 17.2744428°E

Kategorie:

M18 - muži do 39 let (ročník narození 1981 a mladší)

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1971 - 1980)
M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1961 - 1970)
M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1951 - 1960)

M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1950 a starší)

Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1981 a mladší)

Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1971 - 1980)

Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1970 a starší)

Šatny:

Nejsou zřízeny, věci bude možné uložit v prostoru areálu

Časový program:

16:30 - 16:45

Prezentace

 

16:50

Rozprava

 

17:00

Start

 

18:10

Dojezd posledního závodníka do cíle

 

18:30

Vyhlášení výsledků

Startovné:

0,- Kč

Registrovaní závodníci se stálými startovními čísly 1 - 50, kteří uhradili v předepsaném termínu částku 200,- Kč za celý seriál a při prezentaci předloží čipovou kartu.

 

20,- Kč

Start s náhradní čipovou kartou (při nepředložení vlastní karty)

 

20,- Kč

Start z náhradním číslem

Registrace

 

Registrace se provádí nejpozději 3 dny před závodem na e-mailové adrese karel.pikal@seznam.cz. Podmínkou registrace je úhrada registračního poplatku ve výši 200,- Kč účet číslo: 2300948142/2010. Jako variabilní symbol se uvede číslo čipové karty (vlevo nahoře) a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno.

Závodníci, kteří nevlastní čipovou kartu si ji musí vyřídit zasláním částky 30,- Kč na účet číslo: 2300948142/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno. Částku za čipovou kartu a za registraci v seriálu je možno uhradit jednou splátkou (230,- Kč).

Seznam registrovaných závodníků včetně stálých startovních čísel naleznete na internetové adrese http://www.stmsvs.cz/ v sekci „Registry“, podsekci „Registr cyklistů 2020“

Místo startu:

Náměšť na Hané, ulice Zákostelí

Popis trati:

Trať o délce 5,732 km vede z Náměště na Hané, ulice Zákostelí do Olbramic a dále směrem na Konici. Cíl závodu je cca 0,5 km za dopravní značkou konec obce Olbramice. Celkové převýšení je 173 m.

Občerstvení:

Čaj

Stravování účastníků:

Kabanos, chleba, pivo, limo

Ceny:

.Závodníci umístění na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích obdrží drobné věcné ceny.

Výsledky:

Vyhlášení výsledků proběhne v areálu KVS, výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách http://www.stmsvs.cz/

Pravidla:

Závodí se dle platných pravidel pro cyklistiku. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav a časovky se zúčastní na vlastní nebezpečí!

Přihlášením se do závodu se závodník zavazuje dodržováním těchto propozic a pravidel pro cyklistiku.

Cyklistické speciály jsou povoleny.

 

V Náměšti na Hané dne 1. května 2020

 

Za pořadatele srdečně zve

 

Karel Pikal
ředitel závodu